O obci a hasičích

Nejaktivnější složkou obce je Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen již v roce 1882. V současné době má sbor 80 členů. Každoročně pořádají tradiční hasičský bál a dětský karneval, zajišťují sběr železného šrotu, kterým nejenže přispívají do pokladny hasičů, ale napomáhají k odstranění černých skládek. Jejich hlavní náplní je však prevence a represe na úseku požární ochrany. V minulých letech tak významnou měrou napomohli při likvidaci požárů. Obecní úřad využívá hasičů k provádění preventivných prohlídek domů a drobných provozoven v obci. Na úseku požárního sportu reprezentují naši obec nejen družstva mužů, ale i družstva žen a dětí. Sbor ke své činnosti využívá již zastaralou, ale funkční techniku a to T805, PS12 a jednu PS8, která se "tahá" traktorem. Technika je uskladněná v nově vybudované hasičárně u KD ve Svojku. Část techniky je uskladněná v hasičárně v Tampli, která potřebuje provést opravu ve formě nové fasády. Stará hasičárna ve Svojku bude po celkové rekonstrukci sloužit jako sklad obecního a hasičského materiálu.

Zobrazit více o obci

Obec Svojek foto1
Obec Svojek foto2
Obec Svojek foto3