Současnost obce

Nejaktivnější složkou obce je Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen již v roce 1882. V současné době má sbor 80 členů. Každoročně pořádají tradiční hasičský bál a dětský karneval, zajišťují sběr železného šrotu, kterým nejenže přispívají do pokladny hasičů, ale napomáhají k odstranění černých skládek. Jejich hlavní náplní je však prevence a represe na úseku požární ochrany. V minulých letech tak významnou měrou napomohli při likvidaci požárů. Obecní úřad využívá hasičů k provádění preventivných prohlídek domů a drobných provozoven v obci. Na úseku požárního sportu reprezentují naši obec nejen družstva mužů, ale i družstva žen a dětí. Sbor ke své činnosti využívá již zastaralou, ale funkční techniku a to T805, PS12 a jednu PS8, která se "tahá" traktorem. Technika je uskladněná v nově vybudované hasičárně u KD ve Svojku. Část techniky je uskladněná v hasičárně v Tampli, která potřebuje provést opravu ve formě nové fasády. Stará hasičárna ve Svojku bude po celkové rekonstrukci sloužit jako sklad obecního a hasičského materiálu.

Do roku 1996 pracoval v obci Červený kříž. Organizoval dárce krve, zajišťoval zdravotnické potřeby na různých akcích, pořádal taneční zábavy, májové oslavy, pálení čarodejnic apod. Veškeré materiály a pokladní hotovost byla předána po úmrtí předsedkyně na Obecní úřad pro případ, že by se někdy později obnovila činnost Červeného kříže.

Činnost Svazarmu utichla v roce 1990 z důvodu finanční náročnosti střeleckého sportu. V minulosti svazarmovci pořádali různé střelecké závody, pro děti pořádali na počest MDD dětské dny, v zimě pořádali zimní závody na lyžích a saních, organizovali pálení čarodějnic apod.

Místní myslivci jsou sdruženi v Mysliveckém sdružení Kavkazsko. Na svém úseku plní úkoly ochrany přírody a myslivosti, pořádají zábavy a různé společenské akce. V Libštátě a v Kruhu mají postavené pěkné myslivecké chaty. Pro potřeby ADV Libštát provádějí výsadbu nových smrčků a různé práce.

Nová hasičárna u kulturního domu ve Svojku

Nově postavená hasičárna u kulturního domu ve Svojku

Hasičárna v Tampli

zapati[1].gif