Veřejné osvětlení, vodovody

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je v obci vybudováno od roku 1965. V roce 1990, v rámci rekonstrukce rozvodu elektrické energie, byla provedena i úplná rekonstrukce veřejného osvětlení v obci. Z klasického žárovkového osvětlení se přešlo na osvětlení sodíkovými výbojkami.

Současně s touto rekonstrukcí byla provedena celková oprava - výměna veřejného rozhlasu včetně rozhlasové ústředny.

Vodovody

Občané obce Svojku včetně areálu ŽV ADV s vyjímkou doleního konce, kde je skupinový vodovod, jsou napojeni na obecní vodovod. Vlastní vrt je ve vlastnictví ADV Libštát, rozvody a vodojem jsou ve vlastnictví obce. Vydatnost pramene - vrtu je dostačující na pokrtytí zásobování pitnou vodou ve Svojku.

V části obce Tample jsou tři skupinové samospádové vodovody. Z prostředního vodovodu je napájeno nejvíce obytných domů včetně MŠ. U tohoto vodovodu je jímací zařízení včetně přívodního vedení do vodojemu ve vlastnictví Fejfarových, vodojem a rozvody ve vlastnictví obce.

 

 

 

 

 

 

zapati[1].gif