Inženýrské sítě

Elektrizace obce byla provedena v roce 1927. Napojení obce na elektrickou energii je provedeno z rozvodu VN 35 kV. k transformaci napětí VN na NN 35/0,4 kV slouží 6 trafostanic. V rámci rekonstrukce sekundárního rozvodu NN byla v roce 1990 provedena úplná rekonstrukce rozvodu elektrické energie.

Trafostanice mimo provoz v části obce Tample

 

zapati[1].gif