Doprava a komunikace

  • státní komunikace - základní komunikační siť obce tvoří silnice III.třídy, která vede od hranic s KÚ Libštát směrem k části obce Tample. Tou prochází silnice III.třídy vedoucí od Roztok u Jilemnice ku Bělé. Celková délka silnic v obci je asi 5 km, jsou v dosti špatném stavu, zejména pak v určitém úseku části Tample. Silnice jsou udržovány SUS Hrabačov.

  • místní komunikace a jejich údržba - obec vlastní celkem 3550 m místních komunikací. Z toho jich je 850 m potažených asfaltovým kobercem. Ostatní komunikace jsou zpevněny štěrkem a některé jsou s drnovým povrchem. Nemalá částka je vynakládána na údržbu místních komunikaci v zimním období. Pluhování místních komunikací pro obec provádí ADV Libštát.

  • autobusové čekárny - vzhledem k tomu, že do obce zajíždí školní autobus, jsou v obci zřízeny dvě zastávky veřejné hromadné přepravy ČSAD Jilemnice. Zastávky byly zříceny již před více jak patnácti lety a proto již potřebují nutnou opravu ve formě nátěrů, zasklení oken a vybílení.

Plechová autobusová čekárna v Tampli

  • parkoviště a mosty - v obci je vybudováno jedno vyasfaltované parkoviště, které slouží zároveň jako otočka pro autobusy. Nachází se pod kulturním domem proti pohostinství a prodejně potravin. V budoucnosti je nutné, aby obec dohlédla na to, aby parkoviště sloužilo svému účelu a ne k uskladňování stavebního a jiného materiálu místních podnikatelů. Ve vlastnictví obce jsou dva mosty v části obce Tample, které vedou přes potok Tampelačku. Byly vybudovány v roce 1987.

  • zastávka ČD - téměř souběžně se silnicí vedoucí z Roztok u Jilemnice do Bělé vede železniční trať ČD ve směru Trutnov - Chlumec nad Cidlinou (severozápadní dráha), vybudovaná v roce 1870 se zastávkou ČD Tample, která byla postavena v roce 1943. Zastávka je ve velice pěkném stavu díky tomu, že je v provozu a obsazená pracovnicemi, které se o ní starají, na rozdíl např. neobsazené zastávky v Bělé, která je ve velice špatném stavu.

Železniční zastávka ČD v Tampli na trati Turnov - Chlumec nad Cidlinou

 

zapati[1].gif