Domovní a bytový fond

Domovní fond obce je tvořen celkem 119 domy, z toho je 58 domů trvale obydlených a 61 domů, což je 51 %, je využíváno k rekreačním účelům. V části obce Tample je tento poměr ještě větší, domů využívaných k rekreačním účelům je již 63 %. Rozsah trvale neobydleného bytového fondu je enormě vysoký. Důvodem je vysoký podíl rekreačních chalup, které svým standartem mnohdy neodpovídají požadavků malých rodin.

Celkově je v obci 136 bytů, z toho je k trvalým účelům využíváno 75 bytů a k rekreačním účelům 61 bytů.

V současné době obecní úřad buduje dvě bytové jednotky nad prodejnou potravin ve Svojku.Tyto byty budou dokončeny a předány do užívání do konce roku 2001.

Rekreační chalupa manželů Knapových v Tampli

Rekreační chalupa manželů Kasíkových ve Svojku (v listopadu 1998 vyhořela)

Bývalá hospoda u Hloušků, nyní dům manželů Kořánových ve Svojku

zapati[1].gif