Školství

Bývalá škola, nyní dům v soukromém vlastnictvíDo roku 1980 byla pro žáky prvního až čtvrtého postupného ročníku zajišťována výuka v Základní škole ve Svojku, která byla postavena v roce 1850. V roce 1934 byla provedena oprava. V pololetí roku 1980 byla pro nedostatečnou výuku ze strany střídajících se učitelů a na následnou nespokojenost rodičů s výukou, zrušena Základní škola ve Svojku. Od té doby dojíždí děti do školy v Roztokách u Jilemnice a do Staré Paky. Vzhledem k potřebě obce bylo v roce 1988 přistoupeno k přestavbě bývalé školy na víceúčelové zařízení - kulturní dům.
Mateřská školka v TampliV části obce Tample bývala škola v čp.27 vedle současné MŠ. Nová škola byla postavena v roce 1935, kde se učilo asi do počátku 2.světové války. V roce 1972 byla tato budova upravena na mateřskou školku, která tuto funkci plní dodnes. V současné době je v mateřské školce přihlášeno cca 26 dětí ke spokojenosti obce, rodičů a hlavně ke spokojenosti dětí, které se i v pozdějším dětském věku rády do školky vracejí. Personál mateřské školky tvoří ředitelka s jednou učitelkou, kuchařka a školnice s uklízečkou. Provoz mateřské školky je hrazen z prostředků obce a z prostředků OkÚ. Se školkou má obec velmi dobrý vztah. Odměnou dětí za vše, co pro děti děláme je to, že několikrát za rok si můžeme vyslechnout různá pásma básniček a říkadel při různých příležitostech, jako je Svátek matek, Velikonoce, vánoční besídka apod.

 

zapati[1].gif