Sportovní zařízení

Na území obce jsou dvě sportovní hřiště, žádné z nich nesplňuje podmínky fotbalového hřiště. Přesto na dětském hřišti u mateřské školy v Tampli si děti velice rádi hrají. Druhé hřiště ve Svojku je využíváno převážně k míčovým hrám, jako je volejbal či nohejbal apod. Toto hřiště je poblíž požární nádrže, která byla využívána donedávna jako koupaliště. V roce 2000 byla nákladem 70 000 Kč opravena zábradlí mezi vyšší a nižší hloubkou a též byly provedeny opravy stěn z panelů, které se vykláněly směrem do vody vlivem tlaku zeminy v okolí nádrže. V současné době je požární nádrž opět způsobilá ke koupání.

Dětské hřiště u mateřské školy v Tampli

 

 

 

 

 

zapati[1].gif