Památky v obci

 • evidované kulturní nemovité památky na území obce - jedná se o tyto nemovité kulturní památky ve Svojku:
   • Stylový zachovalý srub zesnulých manželů Paulových ve Svojkusrub čp.28 - Alinčovi
   • chalupa čp.4 - Koberovi
   • chalupa čp.35 - Flajšrovi
   • areál statku čp.33 - Prášilovi

 

 

 

Chalupa manželů Flajšrových, která je na seznamu kulturních památekChalupa manželů Flajšrových, která je na seznamu kulturních památek

 

 

 

 

 

 

 • památky dotvářející obraz vesnice - drobné architektonické a církevní památky jsou roztroušené po celé obci. Některé jsou ve velmi dobrém stavu, některé potřebují opravu. Jedná se o kříže, sochy svatých atd. Obec velmi dbá na to, aby tyto cenné stavby byly v krajině dochovány i pro další generace. Socha svatého Antonína, která je umístěna u hasičárny v Tampli je již po dlouhá léta bezplatně udržována bývalým rodákem z Tample panem Morávkem z Jilemnice. Socha je velice pěkně natřená, ale odborníkům se tato obnova nelíbí, protože socha je z pískovce a má být ošetřena proti povětrnostním vlivům jiným způsobem než nátěrem olejovými barvami. Přesto mu patří dík za to, že se i takovým způsobem o sochu stará. Socha byla postavena dle závěti a pozůstalosti Antonína Kocourka, rolníka z Tample čp.27, který zemřel dne 30.dubna 1889. Další velice pěknou a zachovalou sochou je socha svatého Václava, která je umístěna vedle bývalé školy ve Svojku, nyní vedle kulturního domu. Socha byla v roce 1999 restaurována a ošetřena proti povětrnostním vlivům. Tuto sochu zřídili divadelní ochotníci Svoječtí 20.září 1871 s následujícím nápisem: "Svatý Václave, vojvodo české země. Rozpomeň se na své plémě ...", další část nápisu je již bohužel nečitelná. Další památkou je tzv. skulptura Kalvárie - sousoší, které je umístěno v části obce Tample pod mateřskou školkou. Toto sousoší je v návrhu na prohlášení za kulturní památku MK ČR. Je ve velice havarijním stavu. Již v roce 1995 se jednalo s OkÚ referátem kultury v Semilech o zařazení do kulturních památek a o zajištění finančních prostředků na opravu a zrestaurování.

Socha sv. Antonína v TampliSkulptura Kalvárie - sousoší v Tampli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Hřbitov s márnicí ve Svojkuhřbitov - v roce 1912 byl v hoření části obce, na místě, kde byla později v roce 1939 postavena a vysvěcena kaple sv. Antonína, zřízen místní hřbitov. Do té doby se pohřbívalo v sousedních obcích, a to v Libštátě a v Roztokách u Jilemnice. Obec se v minulosti potýkala s udržováním travních ploch hřbitova. Těžko se sháněla firma nebo pracovník, který by se o hřbitov staral. V současné době je uzavřena dohoda na úklid a udržování travních ploch na hřbitově.
 • Boží mukakříže - po obci je rozmístěno několik křížů - božích muk. Boží muka s kovovým křížem jsou umístěna u hasičárny ve Svojku. Boží muka byla v roce 1995 nákladem 20 000 Kč úplně zrestaurována. Podstaná část byla sochařem zhotovena z nového kamene podle dochovalé původní předlohy.
 • pomníky padlých - mnohé sousední obce s větším počtem obyvatelem a s bohatší výstavbou a kulturou nám tak trochu závidí, že máme v obci dva pomníky padlých, za což dík našim předkům. Pomníky byly v roce 1984 zrestaurovány. V současné době je nutné opět u pomníků provést opravu oplocení, opravu vlastních pomníků a vysázení nové zeleně. Pomník padlých obětem světové války 1914 - 1919 , který je umístěn ve Svojku pod domem Prášilových, který byl odhalen 10.června 1921 na počest padlých vojínů ze Svojku. U železniční zastávky naproti domu Kadidlových je umístěn druhý pomník padlých obětem 2.světové války v Tampli.

Pomník padlých obětem světové války 1914-1919 ve SvojkuPomník padlých obětem 2. světové války v Tampli

 

 

 

zapati[1].gif