Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 1/2006 - Stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstaňování komunálních    odpadů a nakládání se stavebmím odpadem na území obce Svojek

25.09.2006

OZV č. 3/2006 - Kterou se vydává požární řád 25.09.2006
OZV č. 7/2006 - O zabezpečení místních záležitostí veřej. pořádku a čistoty obce při chovu a držení psů 25.09.2006
OZV č. 2/2011 - O místním poplatku ze psů 01.04.2011
OZV č. 5/2011 - O místním poplatku ze vstupného  01.04.2011
OZV č. 9/2011 - O místním poplatku z ubytovací kapacity 01.01.2012
OZV č. 10/2011 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.01.2012

OZV č. 12/2012 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,. přepravy, třídění,   využívání  a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2013

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacímOZV
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

 Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

 Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

 

 

zapati[1].gif